Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

WisWeb-math applets


στο  http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/
Το WisWeb είναι  ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Freudenthal για τη δευτεροβάθμια μαθηματική εκπαίδευση (μαθητές από 12 έως 18 ετών). Η κύρια εστίαση του site είναι  σε applets  -μικρά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που τρέχουν μέσω του διαδικτύου.

Τα  applets αυτά είναι μικρά διαδραστικά εργαλεία μάθησης τα οποία οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν για διάφορους σκοπούς, όπως είναι να διερευνήσουν μια κατάσταση- πρόβλημα, για να ανακαλύψουν μια παράσταση ή μια ιδέα, να κατασκευάσουν και να εξερευνήσουν 3D-αντικειμένα, ή να ασκήσουν μια ικανότητα.

Τα applets, τα λογισμικά, το εκπαιδευτικό υλικό και οι άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα. Ορισμένα applets είναι επίσης διαθέσιμα σε άλλες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Σουηδικά. Προσθήκες γίνονται στην αγγλική έκδοση του site σε τακτική βάση.Παρακαλούμε επισκεφθείτε επίσης το Ινστιτούτο Freudenthal ,ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ινστιτούτου Freudenthal.

Για τη γερμανική γλώσσα ορισμένα από τα applets, βλέπε: Neue Medien im Mathematikunterricht . Βλέπε επίσης ιαπωνικές εκδόσεις.

  

Το DME

Το DME, το ψηφιακό Math Περιβάλλοντος , είναι ένα απλό web-based ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης στο οποίο τα applets αποτελούν μέρος της διδασκαλίας . Οι μαθητές μπορούν να κάνουν το δικό τους λογαριασμό στο DME. Αυτός ο λογαριασμός επιτρέπει στους μαθητές να σώσουν την εργασία τους με τα applets. Με ένα λογαριασμό, οι μαθητές  μπορούν να αφήσουν την εργασία τους και να συνδεθούν ξανά για να συνεχίσουν το έργο τους οποιαδήποτε στιγμή, από οποιαδήποτε θέση και  ιδιαίτερα  από το σπίτι.

Τα σχολεία μπορούν να αγοράσουν ένα λογαριασμό σχολείο για το DME. Προς το παρόν, οι λογαριασμοί σχολείο είναι διαθέσιμα μόνο στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Στο εγγύς μέλλον σχολεία εκτός των Κάτω Χωρών θα είναι σε θέση να αγοράσουν DME λογαριασμούς σχολείο. 

DME διαδρομές μάθησης


Εξέλιξη 1: Αρνητικό Αριθμοί 
Εξέλιξη 2: Γεωμετρία 3δ (που δεν έχουν πλήρως μεταφραστεί ακόμα)


Ειδικές επιλογές των μικροεφαρμογών:


Άλλες δραστηριότητες FI για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με πληροφορίες στα αγγλικά:3d σχεδιασμός

για να σχεδιάσετε 3d αντικείμενα on line http://www.fi.uu.nl/dwo/wismaat/mod3/en/frameset.html

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

τριγωνομετρια on line


Το διαδίκτυο προσφέρει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Τριγωνομετρίας.
Οι ακόλουθοι δικτυακοί τόποι παρέχουν μια σειρά δραστηριοτήτων ώστε οι μαθητές που θα ασχοληθούν, να μπορούν να ξεφύγουν από την απλή παθητική χρήση του υπολογιστή ξεπερνώντας μαθησιακές δυσκολίες και κατανοώντας βασικές έννοιες.
Στην πύλη sosmath
http://www.sosmath.com/trig/trig.html θα βρείτε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για:
την έννοια της γωνίας και τη μέτρησή της, τους τριγωνομετρικούς αριθμούς, τις τριγωνομετρικές ταυτότητες και την επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων.
Πανεπιστήμιο της Βιέννης http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie/trig/trig.html Σε java applet θα βρείτε:
Το νόμο των ημιτόνων και γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
Πανεπιστήμιο Akronhttp://www.math.uakron.edu/~tprice/Trig
Εδώ θα βρείτε όλες τις τριγωνομετρικές έννοιες ( γωνίες, τριγωνομετρικούς αριθμούς, τριγωνομετρικές ταυτότητες, εξισώσεις, συναρτήσεις ) σε μορφή pdf. Δοκιμάστε επίσης τις Online Flash Cards. Οι κάρτες αυτές είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν το χρήστη να εμπεδώσει τις τριγωνομετρικές έννοιες.
Εκπαιδευτική πύλη spin.grhttp://www.spin.gr/static/sections/applets/sincostan
Στην ελληνική αυτή πύλη θα σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις του ημιτόνου, του συνημιτόνου και της εφαπτομένης, σε περιβάλλον java applet.
Manipula Math with JAVAhttp://www.ies.co.jp/math/java/trig Περιλαμβάνει 25 applets τριγωνομετρίας με δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων.