Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

τριγωνομετρια on line


Το διαδίκτυο προσφέρει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Τριγωνομετρίας.
Οι ακόλουθοι δικτυακοί τόποι παρέχουν μια σειρά δραστηριοτήτων ώστε οι μαθητές που θα ασχοληθούν, να μπορούν να ξεφύγουν από την απλή παθητική χρήση του υπολογιστή ξεπερνώντας μαθησιακές δυσκολίες και κατανοώντας βασικές έννοιες.
Στην πύλη sosmath
http://www.sosmath.com/trig/trig.html θα βρείτε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για:
την έννοια της γωνίας και τη μέτρησή της, τους τριγωνομετρικούς αριθμούς, τις τριγωνομετρικές ταυτότητες και την επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων.
Πανεπιστήμιο της Βιέννης http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie/trig/trig.html Σε java applet θα βρείτε:
Το νόμο των ημιτόνων και γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
Πανεπιστήμιο Akronhttp://www.math.uakron.edu/~tprice/Trig
Εδώ θα βρείτε όλες τις τριγωνομετρικές έννοιες ( γωνίες, τριγωνομετρικούς αριθμούς, τριγωνομετρικές ταυτότητες, εξισώσεις, συναρτήσεις ) σε μορφή pdf. Δοκιμάστε επίσης τις Online Flash Cards. Οι κάρτες αυτές είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν το χρήστη να εμπεδώσει τις τριγωνομετρικές έννοιες.
Εκπαιδευτική πύλη spin.grhttp://www.spin.gr/static/sections/applets/sincostan
Στην ελληνική αυτή πύλη θα σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις του ημιτόνου, του συνημιτόνου και της εφαπτομένης, σε περιβάλλον java applet.
Manipula Math with JAVAhttp://www.ies.co.jp/math/java/trig Περιλαμβάνει 25 applets τριγωνομετρίας με δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου